Finančná skupina Fineta bola založená v roku 2020 ako združenie aktívnych ľudí, ktorí pôsobia naprieč celým podnikateľským spektrom. Naším hlavným cieľom je zvýšiť spoločenské povedomie v oblasti financií a investícií. Sme presvedčení, že vďaka správne nastavenému systému vzdelávania
v tejto oblasti, dokážeme spoločne ochrániť ľudí pred úpadkom do ťaživej finančnej situácie.

Chrbtom sa však neobraciame ani tým, ktorí sa v takejto tiesni už nachádzajú. Prostredníctvom našej iniciatívy Iskra nádeje sa im snažíme pomôcť prekonať toto nepriaznivé obdobie ich života,
pričom sa ich snažíme naučiť ako sa do podobnej situácie už nikdy nedostať.

Aktuálne sa primárne zameriavame na pomoc a poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov. Snažíme sa im našou činnosťou dopomôcť k úspešnej realizácií ich podnikateľského plánu. Okrem toho chceme pre vás v budúcnosti vytvárať dlhodobé hodnotové investičné produkty, ktoré vám budú garantovať stabilný rast vášho kapitálu aj v čase hospodárskej recesie. Rozhodne nezaostávame ani v oblasti reklamy a marketingu. Ak chcete zviditeľniť svoje podnikanie, firmu alebo seba, vďaka našim revolučným nástrojom sa Vám určite podarí preraziť v čomkoľvek. Myslíme si, že správne nastavenie zmýšľania je kľúčové pre osobný rast každého jedného z nás, preto sa venujeme aj motivácií a koučovaniu. 

Našou víziou je prepojiť všetky odvetvia podnikania a vytvoriť tak silnú komunitu,
ktorá dokáže lepšie vzdorovať problémom a výkyvom na trhu.

VEDENIE

Jaroslav Melega

Jaroslav Melega

Jaroslav Melega je slovenský podnikateľ, investor, producent, vizionár, network a online marketér. Spolu so svojimi partnermi sa dlhodobo snaží uvádzať inovatívne vízie do bežného života. Aktuálne sa primárne venuje problemtike podpory začínajúcich podnikateľov.

Samuel William Nehrer

Samuel William Nehrer je slovenský vizionár, producent a nadšenec v oblasti investícií a inovácií. V minulosti sa venoval organizácii viacerých úspešných projektov.  Aktívne sa podieľa na programe pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

PORTFÓLIO

REALIZAČNÝ PLÁN NA ROK 2020

PRVÝ KVARTÁL

DRUHÝ KVARTÁL

TRETÍ KVARTÁL

ŠTVRTÝ KVARTÁL