Finančná skupina Fineta bola založená v roku 2020 ako združenie aktívnych ľudí, ktorí pôsobia naprieč celým podnikateľským spektrom. Naším hlavným cieľom je zvýšiť spoločenské povedomie v oblasti financií a investícií. Sme presvedčení, že vďaka správne nastavenému systému vzdelávania
v tejto oblasti, dokážeme spoločne ochrániť ľudí pred úpadkom do ťaživej finančnej situácie.

Chrbtom sa však neobraciame ani tým, ktorí sa v takejto tiesni už nachádzajú. Prostredníctvom našej nadácie Iskra nádeje sa im snažíme pomôcť prekonať toto nepriaznivé obdobie ich života,
pričom sa ich snažíme naučiť ako sa do podobnej situácie už nikdy nedostať.

Okrem toho pre Vás vytvárame dlhodobé hodnotové investičné produkty, ktoré Vám garantujú stabilný rast Vášho kapitálu aj v čase hospodárskej recesie. Rozhodne nezaostávame ani v oblasti reklamy a marketingu. Ak chcete zviditeľniť svoje podnikanie, firmu alebo seba, vďaka našim revolučným nástrojom sa Vám určite podarí preraziť v čomkoľvek. Myslíme si, že správne nastavenie zmýšľania
je kľúčové pre osobný rast každého jedného z nás, preto sa venujeme aj motivácií a koučovaniu.

Našou víziou je prepojiť všetky odvetvia podnikania a vytvoriť tak silnú komunitu,
ktorá dokáže lepšie vzdorovať problémom a výkyvom na trhu.

VEDENIE

Jaroslav Melega

Jaroslav Melega

Jaroslav Melega je slovenský podnikateľ, investor, producent, vizionár, network a online marketér.

Samuel William Nehrer

Samuel William Nehrer je slovenský podnikateľ, investor, predajca, tvorca, vizionár a marketér.

PORTFÓLIO

REALIZAČNÝ PLÁN NA ROK 2020

PRVÝ KVARTÁL

DRUHÝ KVARTÁL

TRETÍ KVARTÁL

ŠTVRTÝ KVARTÁL